.

.

Hạt giống Tía tô - Rau Tía tô - Hạt giống Rau Tía tô - Tia to - 405 hạt

Hạt giống Tía tô - Rau Tía tô - Hạt giống Rau Tía tô - Tia to - 405 hạt

₺ 26.97

Mal
Stokta

Chất lượng cao, không biến đổi gen : hơn 400 hạt.Hạt giống Tía tô còn được gọi là Hạt giống Rau Tía tô.Vùng phát triển : Rau tía tô phát triển ở Vùng 1-11 vào mùa hè hàng năm, phát triển tốt nhất ở vùng khí hậu ấm áp đến nóng trong bóng râm một phần; nó không chịu lạnh.Hạt giống Tía tô - Rau Tía tô - Hạt giống Rau Tía tô - Tia To - 405 hạt.

Ürün hakkında

Müşteriler kadar seçer